“Graditi Dostojanstvo in Tkati družbene Vezi”. 2007. Andragoška Spoznanja 13 (4): 5-7. https://doi.org/10.4312/as.13.4.5-7.