“Delavnica Za moške in ženske Ali S Tresorjem Do Poslovne Prosvetljenosti”. 1995. Andragoška Spoznanja 1 (1-2): 65. https://doi.org/10.4312/as.1.1-2.65.