Mirčeva, Jasmina, in Marko Radovan. 2015. „Dejavniki vključenosti Aktivne Populacije V Programe Formalnega in Neformalnega izobraževanja“. Andragoška Spoznanja 20 (4). Ljubljana, SI:13-22. https://doi.org/10.4312/as.20.4.13-22.