“Vpliv Izobrazbe in Spretnosti starejših Na Individualno in družbeno Blaginjo”. 2015. Andragoška Spoznanja 21 (2): 9-27. https://doi.org/10.4312/as.21.2.9-27.