Muršak, Janko, in Marko Radovan. 2015. „Vpliv Neformalnega izobraževanja Na Razvoj Spretnosti in Kompetenc“. Andragoška Spoznanja 21 (2):47-64. https://doi.org/10.4312/as.21.2.47-64.