Mijoč, Nena, in Lili Mistral. 2006. „Dogovor O V samoizobraževanju - Dogovor O samoizobraževanju, Osebni učni načrt, učni Dogovor Ali učna Pogodba?“. Andragoška Spoznanja 12 (1). Ljubljana, SI:38-48. https://doi.org/10.4312/as.12.1.38-48.