“Dogovor O V samoizobraževanju - Dogovor O samoizobraževanju, Osebni učni načrt, učni Dogovor Ali učna Pogodba?”. 2006. Andragoška Spoznanja 12 (1): 38-48. https://doi.org/10.4312/as.12.1.38-48.