“Učenje Za družino”. 1995. Andragoška Spoznanja 1 (3-4): 5-8. https://doi.org/10.4312/as.1.3-4.5-8.