“lzobraževanje žensk in težave, S Katerimi Se srečujejo”. 1995. Andragoška Spoznanja 1 (3-4): 15-18. https://doi.org/10.4312/as.1.3-4.15-18.