“Projekt EDUKA – Vzgajati K različnosti”. 2015. Andragoška Spoznanja 21 (3): 85-92. https://doi.org/10.4312/as.21.3.85-92.