“Allen Tough – Raziskovalec učenja in Spreminjanja Odraslih Ter Vizionar”. 2015. Andragoška Spoznanja 21 (3): 99-105. https://doi.org/10.4312/as.21.3.99-105.