“Izobraževalni Program »UŽU Izzivi podeželja« V luči Socialnega Kapitala”. 2012. Andragoška Spoznanja 18 (3): 73-86. https://doi.org/10.4312/as.18.3.73-86.