“Podjetniško V izobraževanje. Za večji Zamah podjetniškega Gibanja Potrebujemo Več izobraževanja”. 2005. Andragoška Spoznanja 11 (3): 30-36. https://doi.org/10.4312/as.11.3.30-36.