“Na Poti Do Spodbudnega V študijskega Okolja. 0 ločenosti in prežemanju Akademske in Bivalne Sfere V Univerzitetnih središčih”. 2005. Andragoška Spoznanja 11 (4): 31-46. https://doi.org/10.4312/as.11.4.31-46.