“Mentor Mora Biti Kot oče V Svojim učencem. Intervju Z Rajkom Koritnikom”. 2004. Andragoška Spoznanja 10 (3): 56-60. https://doi.org/10.4312/as.10.3.56-60.