“Od E-izobraževanja K M-izobraževanju”. 2003. Andragoška Spoznanja 9 (1): 3-4. https://doi.org/10.4312/as.9.1.3-4.