Bregar, Lea. 2011. „Trendi V E-izobraževanju Ter Dejavniki uspešnega in učinkovitega Vpeljevanja V izobraževanje Odraslih V Sloveniji “. Andragoška Spoznanja 17 (4). Ljubljana, SI:44-59. https://doi.org/10.4312/as.17.4.44-59.