“Matematična Pismenost Kot Temelj Za vseživljenjsko učenje in družbeno vključenost”. 2011. Andragoška Spoznanja 17 (4): 83-92. https://doi.org/10.4312/as.17.4.83-92.