“Izobraževanje Zapornikov. Zaznavne, Spoznavne in Druge značilnosti Zapornikov”. 2002. Andragoška Spoznanja 8 (1): 32-37. https://doi.org/10.4312/as.8.1.32-37.