“Vseživljenjsko izobraževanje Ali vseživljenjsko učenje?”. 1997. Andragoška Spoznanja 3 (3-4): 3. https://doi.org/10.4312/as.3.3-4.3.