Findeisen, Dušana. 1999. „So naše Ciljne Skupine Res Nedosegljive?“. Andragoška Spoznanja 5 (2-3). Ljubljana, SI:85-93. https://doi.org/10.4312/as.5.2-3.85-93.