“So naše Ciljne Skupine Res Nedosegljive?”. 1999. Andragoška Spoznanja 5 (2-3): 85-93. https://doi.org/10.4312/as.5.2-3.85-93.