“Andragoško Svetovalno Delo Kot Dejavnik Spodbujanja družbene vključenosti Odraslih”. 2009. Andragoška Spoznanja 15 (4): 38-51. https://doi.org/10.4312/as.15.4.38-51.