“Izobraževanje in Gospodarska Kriza”. 2009. Andragoška Spoznanja 15 (1): 5-7. https://doi.org/10.4312/as.15.1.5-7.