“Prožna Varnost (flexicurity) Kot Izziv Realnosti”. 2009. Andragoška Spoznanja 15 (1): 25-30. https://doi.org/10.4312/as.15.1.25-30.