“Življenjski Slog starejših V Domovih Za starejše”. 2017. Andragoška Spoznanja 23 (1): 53-71. https://doi.org/10.4312/as.23.1.53-71.