“Fleksibilizacija učenja in izobraževanja Odraslih V Kontekstu spreminjajočih Se časovnosti V Nigeriji in Nemčiji”. 2019. Andragoška Spoznanja 25 (1): 51-67. https://doi.org/10.4312/as.25.1.51-67.