“Sto Let Ljudskih Visokih šol (Volkshochschulen) V Nemčiji”. 2020. Andragoška Spoznanja 26 (1): 139-41. https://doi.org/10.4312/as.26.1.139-141.