“Možnosti Za Uporabo Na študenta Osredinjenih Metod poučevanja in učenja bioloških Predmetov Na UP FAMNIT”. 2020. Andragoška Spoznanja 26 (2): 47-57. https://doi.org/10.4312/as.26.2.47-57.