“Organizacijska Klima in Z Delom Povezano izobraževanje Zaposlenih: Andragoška Perspektiva”. 2020. Andragoška Spoznanja 26 (3): 33-51. https://doi.org/10.4312/as.26.3.33-51.