“Ivančič A., Mohorčič Špolar V. In Radovan M.: Formalno izobraževanje Odraslih V Sloveniji (Ljubljana, Andragoški Center Slovenije, 2010)”. 2011. Andragoška Spoznanja 17 (1): 86-87. https://doi.org/10.4312/as.17.1.86-87.