“Konferenci ‘Leto Dejavncega Staranja in Solidarnosti Med Generacijami’ Na Rob”. 2011. Andragoška Spoznanja 17 (2): 91-95. https://doi.org/10.4312/as.17.2.91-95.