“Učenje Na Delu: Povezovanje učenja, Dela in Raziskovanja V času Negotovosti”. 2020. Andragoška Spoznanja 26 (3): 3-13. https://doi.org/10.4312/as.26.3.3-13.