“Razlogi Za ekofeministično Ljudsko izobraževanje V času COVID-19”. 2021. Andragoška Spoznanja 27 (1): 47-62. https://doi.org/10.4312/as/9665.