“Vpliv Kulture Na Prenos Znanja V Burkini Faso in Gani”. 2022. Andragoška Spoznanja 28 (1): 95-115. https://doi.org/10.4312/as/9990.