Mezgec, M. (2013) „Razvijanje pismenosti v maternem jeziku, ko materni jezik ni uradni jezik: vpliv bralnih in pisnih praks“, Andragoška spoznanja. Ljubljana, SI, 19(4), str. 10–24. doi: 10.4312/as.19.4.10-24.