“Izobraževalne metode in pristopi v času študija ter pridobljene kompetence v očeh študentov” (2013) Andragoška spoznanja, 19(4), pp. 47–57. doi:10.4312/as.19.4.47-57.