Zelko, E., Jakšič, E. in Krčevski Škvarč, N. (2021) „Ozaveščanje javnosti o paliativni oskrbi: Evalvacija tečaja zadnja pomoč (Last Aid) v Sloveniji“, Andragoška spoznanja. Ljubljana, SI, 27(2), str. 109–122. doi: 10.4312/as/10171.