Lipovec Čebron, U. in Ličen, N. (2021) „Izobraževanje odraslih na področju zdravja: pomen družbenokulturnih dimenzij in interdisciplinarnosti“, Andragoška spoznanja. Ljubljana, SI, 27(2), str. 3–13. doi: 10.4312/as/10406.