Ograjšek, S., Balažic, N. in Mithans, M. (2022) „Učiteljevo pridobivanje znanja v kontekstu poučevanja nadarjenih učencev“, Andragoška spoznanja. Ljubljana, SI, 28(1), str. 117–132. doi: 10.4312/as/10419.