“Virtualna priprava na porod in starševstvo: Pilotna študija” (2022) Andragoška spoznanja, 28(1), pp. 57–71. doi:10.4312/as/10534.