Samaluk, B. in Kunz, S. (2022) „Neenaki režimi mobilnosti in radikalno izobraževanje odraslih v času neoliberalizma“, Andragoška spoznanja. Ljubljana, SI, 28(2), str. 3–15. doi: 10.4312/as/11457.