“Profesionalizacija andragoškega kadra prek novega študijskega programa v Republiki Hrvaški” (2024) Andragoška spoznanja, 30(1), pp. 125–137. doi:10.4312/as/13156.