“Razvoj in stanje andragogike na Slovaškem” (2023) Andragoška spoznanja, 29(2), pp. 69–85. doi:10.4312/as/13329.