“Učijo se, torej so: Prispevek Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje k procesu profesionalizacije izobraževanja starejših” (2024) Andragoška spoznanja, 30(1), pp. 139–149. doi:10.4312/as/13499.