“Uvajanje in razvoj Andragogike na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in v Sloveniji” (2024) Andragoška spoznanja, 30(1), pp. 19–37. doi:10.4312/as/13503.