“Profesionalni status izobraževalcev odraslih: Študija primera s Cipra v obdobju epidemije” (2023) Andragoška spoznanja, 29(2), pp. 143–161. doi:10.4312/as/14455.