“Graditi dostojanstvo in tkati družbene vezi” (2007) Andragoška spoznanja, 13(4), pp. 5–7. doi:10.4312/as.13.4.5-7.