Krajnc, A. (2007) „Nove paradigme vseživljenjskega izobraževanja“, Andragoška spoznanja. Ljubljana, SI, 13(4), str. 10–27. doi: 10.4312/as.13.4.10-27.