“Nove paradigme vseživljenjskega izobraževanja” (2007) Andragoška spoznanja, 13(4), pp. 10–27. doi:10.4312/as.13.4.10-27.